Ordensregler

Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fascinerende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.

For gjester som har inngått avtale om sesongleie, gjelder mer utførlige regler i tillegg til nedenforstående.

1. Ankomst

1.01. Meld din ankomst i resepsjonen. Her oppgis navn og hjemmeadresse. Legitimasjon forevises på forlangende.

1.02. Grupper registreres av reiseleder.

1.03. Er det spesielle forhold med boenheten din, si ifra ved ankomst.

2. Priser

2.01. Betaling etter gjeldende priser. Se eget oppslag.